თეონა გრიგოლაშვილის გამოხმაურება

“ჯონათან გალიბლის თავგადასავალი” არის დამაფიქრებელი და ამასთანავე, გასართობი წიგნი, რომელიც იკვლევს ლიბერტარიანიზმის პრინციპებს მისი გმირის, ჯონათან  გალიბლის  თვალით. წიგნი მკითხველს ამოგზაურებს უცნაურ და აბსურდულ საზოგადოებებში, თითოეულს აქვს საკუთარი წესები და რეგულაციები, რომლებიც საბოლოოდ ხაზს უსვამს ინდივიდუალური თავისუფლებისა და პიროვნული პასუხისმგებლობის მნიშვნელობას. საინტერესო სიუჟეტისა და პერსონაჟების მეშვეობით სქულანდი ხდის რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონცეფციებს ხელმისაწვდომს ყველა ასაკის მკითხველისთვის. მთლიანობაში, “ჯონათან  გალიბლის თავგადასავალი” არის საინტერესო და საგანმანათლებლო საკითხავი, რომელიც ეხმარება მკითხველს, ეჭვქვეშ დააყენონ საზოგადოებაში მთავრობის როლი.”

თეონა გრიგოლაშვილი

ქუთაისის უნივერსიტეტი

25-04-2023

“The Adventures of Jonathan Gullible” by Ken Schoolland is a thought-provoking and entertaining book that explores the principles of libertarianism through the eyes of its protagonist, Jonathan Gullible. The book takes readers on a journey through a series of strange and absurd societies, each with its own set of rules and regulations that ultimately highlight the importance of individual freedom and personal responsibility. Through clever storytelling and relatable characters, Schoolland makes complex political and economic concepts accessible to readers of all ages. Overall, “The Adventures of Jonathan Gullible” is an engaging and educational read that challenges readers to question their assumptions about the role of government in society.”
Thank you Nodar for the great opportunity and interesting presentation at Kutaisi University.

Teona Grigolashvili

Kutaisi University

24-04-2024

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top